h عموپورنگ و آرمیتا و علیرضا+عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عموپورنگ و آرمیتا و علیرضا+عکس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عموپورنگ و آرمیتا و علیرضا+عکس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عموپورنگ و آرمیتا و علیرضا+عکس

عموپورنگ و آرمیتا و علیرضا+عکس

عموپورنگ و آرمیتا و علیرضا+عکس عکس یادگاری عموپورنگ با فرزندان شهدای هسته‌ای
25 مرداد 1393