h دختری که برای خود مراسم ختم گرفت+تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

دختری که برای خود مراسم ختم گرفت+تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,دختری که برای خود مراسم ختم گرفت+تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,دختری که برای خود مراسم ختم گرفت+تصاویر

دختری که برای خود مراسم ختم گرفت+تصاویر

دختری که برای خود مراسم ختم گرفت+تصاویر
ژنگ جیا ، دختر 22 ساله چینی خانواده و دوستان خود را در بهت و حیرت فرو برد زمانی که از آنها دعوت کرد تا در مراسم ختمش شرکت کنند. او قبل از مرگش برای خود مراسم ختم گرفت تا بتواند در آن شرکت کند. شاید او اولین کسی باشد که در مراسم ختم خودش شرکت کرده است و شاید این اولین مراسم ختمی باشدکه شرکت کنندگانش غمگین نیستند.
عکس/دختری که برای خود ختم گرفت عکس/دختری که برای خود ختم گرفت عکس/دختری که برای خود ختم گرفت
25 مرداد 1393