h تصویز خنده دار جوراب پاره نخست وزیر بریتانا ( دیوید کامرون) - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تصویز خنده دار جوراب پاره نخست وزیر بریتانا ( دیوید کامرون),ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تصویز خنده دار جوراب پاره نخست وزیر بریتانا ( دیوید کامرون),مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تصویز خنده دار جوراب پاره نخست وزیر بریتانا ( دیوید کامرون)

تصویز خنده دار جوراب پاره نخست وزیر بریتانا ( دیوید کامرون)

تصویز خنده دار جوراب پاره نخست وزیر بریتانا ( دیوید کامرون)

عکس/ جوراب پاره یک وزیر

این عکس مصاحبه اخیر نخست وزیر بریتانا ( دیوید کامرون) را نشان میدهد.بودجه دولت در دست او نیست که بتوانند یک جفت جوراب جدید را با هزینه مردم بخرد!؟

18 آبان 1390