h بیشترین استان طلاق کشور؟ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

بیشترین استان طلاق کشور؟,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,بیشترین استان طلاق کشور؟,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,بیشترین استان طلاق کشور؟

بیشترین استان طلاق کشور؟

مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی گفت: این استان در سال 92 با نرخ طلاق 2.6 در هزار رتبه اول طلاق‌های ثبت شده در کشور را دارد.

به گزارش ایسنا، سید حسین نیری در ستاد ساماندهی امور جوانان خراسان رضوی که امروز، 12 تیر در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، با بیان اینکه میانگین طلاق در کل کشور دو در 1000 است، اظهار کرد: خراسان رضوی با رتبه 2.6 در هزار و سیستان و بلوچستان با رتبه 0.6 در 1000 به ترتیب بیشترین و کمترین نرخ طلاق را داشته‌اند.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی در ازدواج با نرخ 11.6 جایگاه دوازدهم را در کشور دارد، ادامه داد: میانگین کل کشور در ازدواج 10.1 در هزار است که استان‌های اردبیل و تهران به ترتیب با 13.6 در 1000 و 7.5 در 1000 دارای بیشترین و کمترین نرخ ازدواج بوده‌اند.

مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی در خصوص آمار ولادت و فوت استان گفت: این استان با نرخ 23 در 1000 رتبه ششم در ولادت و با نرخ 4.9 در 1000 رتبه پانزدهم را در وفات دارد.

نیری با بیان اینکه میانگین کشوری در ولادت و وفات به ترتیب 19.1 در 1000 و 4.9 در 1000 است، ادامه داد: سیستان و بلوچستان با نرخ 35.9 رتبه اول در ولادت و همدان با نرخ 6 در 1000 رتبه اول را در وفات دارد.

وی با اشاره به اینکه تعداد کل ازدواج‌های ثبت‌شده در سال 92 در استان 71 هزار و 465 مورد بوده است، خاطرنشان کرد: در خراسان رضوی در هرشبانه روز 195 زوج و در هر ساعت 8.1 زوج ازدواج کرده‌اند.

مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی اظهار کرد: تعداد کل طلاق‌های ثبت شده در سال 92 در استان 16 هزار و 178 مورد بوده است و در هر شبانه روز 44 نفر و در هر ساعت 1.8 ازدواج منجر به طلاق شده است.

13 تیر 1393