h بیشترین طلاق در کدام استان ثبت شده است؟ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

بیشترین طلاق در کدام استان ثبت شده است؟,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,بیشترین طلاق در کدام استان ثبت شده است؟,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,بیشترین طلاق در کدام استان ثبت شده است؟

بیشترین طلاق در کدام استان ثبت شده است؟

مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی گفت: این استان در سال 92 با نرخ طلاق 2.6 در هزار رتبه اول طلاق‌های ثبت شده در کشور را دارد.

به گزارش ظهور12 به نقل از ایسنا ، سید حسین نیری در ستاد ساماندهی امور جوانان خراسان رضوی که امروز، 12 تیر در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، با بیان اینکه میانگین طلاق در کل کشور دو در 1000 است، اظهار کرد: خراسان رضوی با رتبه 2.6 در هزار و سیستان و بلوچستان با رتبه 0.6 در 1000 به ترتیب بیشترین و کمترین نرخ طلاق را داشته‌اند.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی در ازدواج با نرخ 11.6 جایگاه دوازدهم را در کشور دارد، ادامه داد: میانگین کل کشور در ازدواج 10.1 در هزار است که استان‌های اردبیل و تهران به ترتیب با 13.6 در 1000 و 7.5 در 1000 دارای بیشترین و کمترین نرخ ازدواج بوده‌اند.

مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی در خصوص آمار ولادت و فوت استان گفت: این استان با نرخ 23 در 1000 رتبه ششم در ولادت و با نرخ 4.9 در 1000 رتبه پانزدهم را در وفات دارد.

نیری با بیان اینکه میانگین کشوری در ولادت و وفات به ترتیب 19.1 در 1000 و 4.9 در 1000 است، ادامه داد: سیستان و بلوچستان با نرخ 35.9 رتبه اول در ولادت و همدان با نرخ 6 در 1000 رتبه اول را در وفات دارد.

وی با اشاره به اینکه تعداد کل ازدواج‌های ثبت‌شده در سال 92 در استان 71 هزار و 465 مورد بوده است، خاطرنشان کرد: در خراسان رضوی در هرشبانه روز 195 زوج و در هر ساعت 8.1 زوج ازدواج کرده‌اند.

مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی اظهار کرد: تعداد کل طلاق‌های ثبت شده در سال 92 در استان 16 هزار و 178 مورد بوده است و در هر شبانه روز 44 نفر و در هر ساعت 1.8 ازدواج منجر به طلاق شده است.

وی تصریح کرد: در مجموع خراسان رضوی در سال گذشته، 142 هزار و 9 واقعه ثبتی در ولادت داشته است که این بدین معناست که در استان در هر شبانه روز 389 کودک و در هر ساعت 16 کودک متولد شده است.

نیری با بیان اینکه تعداد کل وقایع ثبتی در خصوص وفات‌های استان در سال 92، 30 هزار و 391 مورد بوده است، افزود: در خراسان رضوی در هرشبانه روز 83 نفر و در هر ساعت 3.5 نفر فوت کرده‌اند.

مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی گفت: در سال 92، شهرستان‌های مشهد با نرخ 3.5 در 1000، نیشابور با نرخ 3.3 در 1000 و کاشمر با نرخ 3.1 در 1000 دارای بیشترین تعداد طلاق در استان بوده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین در سال گذشته شهرستان‌های جغتای با نرخ 0.8 در 1000 و خواف و تایباد با نرخ یک در 1000 کمترین میزان طلاق را در استان داشته‌اند.

مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی با بیان اینکه استان خراسان رضوی در سه ماهه اول سال 93 شاهد کاهش یک درصدی ازدواج در استان بوده‌ایم، گفت: نرخ طلاق نیز هفت درصد در استان افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه تعداد کل طلاق‌های ثبت شده در سه ماهه اول سال 92 در خراسان رضوی 3642 مورد بوده است، ادامه داد: در مدت مشابه سال 93 این آمار به 3906 مورد افزایش یافت که منجر به افزایش 7.2 درصدی در نرخ طلاق‌های استان شده است.

نیری افزود: در سه ماهه اول سال 92 تعداد کل ازدواج‌ها در استان 18 هزار و 475مورد بوده است که در مدت مشابه آن در سال 93 این رقم به 18هزار و 245 مورد کاهش یافت و کاهش 1.2 درصدی در ازدواج را به دنبال داشته است.

12 تیر 1393