h وانک و لی نام های پرطرفدار در چین - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

وانک و لی نام های پرطرفدار در چین,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,وانک و لی نام های پرطرفدار در چین,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,وانک و لی نام های پرطرفدار در چین

وانک و لی نام های پرطرفدار در چین

اطلاعات اداره آمار ملی چین نشان می دهد حدود نیمی از جمعیت این کشور تنها از 20 نام خانوادگی استفاده می کنند و تعداد افرادی که نام خانوادگی ˈوانگˈ دارند حدود 17 میلیون بیش از جمعیت کل ایران است. به گزارش ایرنا، اطلاعات اداره آمار ملی چین که روز چهارشنبه منتشر شد نشان می دهد بیش از 696 میلیون و 530 هزار نفر در این کشور از 20 نام های خانوادگی استفاده می کنند. براساس این گزارش 94 میلیون و 680 هزار نفر در چین از نام خانوادگی ˈوانگˈ استفاده می کنند. نام خانوادگی وانگ را 7.1 درصد جمعیت چین مورد استفاده قرار می دهند. براساس این آمار جمعیت کنونی چین یک میلیارد و 333 میلیون و 521 هزار نفر است. دومین نام خانوادگی ثبت شده در چین ˈلیˈ است که 92 میلیون و 760 هزار نفر را شامل می شود و پس از آن نام خانوادگی ˈژانگˈ است که برای 85 میلیون و 500 هزار نفر در چین ثبت شده است. ˈلیوˈ ، ˈچنˈ و ˈیانگˈ نیز به ترتیب برای نام خانوادگی 68 میلیون و 820 هزار نفر، 56 میلیون و 730 هزار نفر و 39 میلیون و 600 هزار نفر مورد استفاده قرار می گیرد. روزنامه ˈمردمˈ با استناد به اسناد تاریخی مدعی شد چین نخستین کشور در جهان است که استفاده از نام خانوادگی را آغاز کرده است. این روزنامه با استناد به کتیبه ها و نوشته های بر روی استخوان، نام خانوادگی را مربوط به سلسله شانگ می داند. ˈشانگˈ نخستین سلسله ثبت شده در اسناد تاریخی چین است که در حدود قرن 16 قبل از میلاد تاسیس و در قرن 11 قبل از میلاد سرنگون شد و حدود 600 سال حیات داشت. گفته می شود در سلسله ˈچینگˈ 504 نام خانوادگی در چین ثبت شده است. دودمان چینگ آخرین سلسله پادشاهی در چین بوده که از سال 1644 تا 1912 بر چین حکمرانی می کرد.

11 تیر 1393