h تصاویر قربانی کردن در روز عید قربان - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تصاویر قربانی کردن در روز عید قربان,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تصاویر قربانی کردن در روز عید قربان,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تصاویر قربانی کردن در روز عید قربان

تصاویر قربانی کردن در روز عید قربان

تصاویر قربانی کردن در روز عید قربان

با فرارسیدن عید قربان ذبح قربانی همزمان با سراسر کشور در تهران صورت گرفت.

عکس / رئوف محسنی

...

با فرارسیدن عید قربان ذبح قربانی همزمان با سراسر کشور در تهران صورت گرفت.

 

عکس / فاطمه بهبودی

16 آبان 1390