h روزنامه اسپانیایی: این همان ایران برابر آرژانتین بود؟ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

روزنامه اسپانیایی: این همان ایران برابر آرژانتین بود؟ ,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,روزنامه اسپانیایی: این همان ایران برابر آرژانتین بود؟ ,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,روزنامه اسپانیایی: این همان ایران برابر آرژانتین بود؟

روزنامه اسپانیایی: این همان ایران برابر آرژانتین بود؟

وب سایت وابسته به روزنامه آس اسپانیا در گزارش خود از بازی دو تیم ایران و بوسنی نوشت: ایران با همان بازیکنانی وارد میدان شد که مقابل آرژانتین دیده شده بودند و سیستم بازی آنها هم تغییر چندانی نداشت؛ اما بین بازی ایران مقابل بوسنی و بازی که از آنها مقابل آرژانتین دیدیم، کوچکترین وجه تشابهی دیده نمی شود. در ادامه گزارش وقتی بوسنی دقایقی بعد از گل زده قوچان نژاد، گل شماره 3 خود را ثبت می کند، گزارشگر می نویسد: آیا این همان ایرانی است که مقابل آرژانتین دیدیم؟

5 تیر 1393