h طعنه نزارالقطری به داعش+عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

طعنه نزارالقطری به داعش+عکس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,طعنه نزارالقطری به داعش+عکس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,طعنه نزارالقطری به داعش+عکس

طعنه نزارالقطری به داعش+عکس

طعنه نزارالقطری به داعش+عکس
نزارالقطری مداح مشهور اهل بیت با قرار دادن این عکس در صفحه اجماعی خود از گروهک داعش پرسید: اینها علمای ما هستند داعش علمای شما کجا هستند؟
سوال مداح مشهور از داعش
4 تیر 1393