h تصاویر تکان دهنده از جنگ ویتنام - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تصاویر تکان دهنده از جنگ ویتنام,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تصاویر تکان دهنده از جنگ ویتنام,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تصاویر تکان دهنده از جنگ ویتنام

تصاویر تکان دهنده از جنگ ویتنام

تصاویر تکان دهنده از جنگ ویتنام

چند تصویر تکان دهنده از جنگ ویتنام

هفت عکسی که آمریکایی ها را با مفهوم جنگ آشنا کرد
1966. ویتنام و سرباز سیاهپوستی که برای کمک به همرزم سفیدپوست خود بی تابی می کند. این عکس بعدها توسط گروه های حقوق بشر به تابلویی بزرگ بدل شد. 1964. ویتنام و سربازانی که روزی هزار بار از خود می پرسیدند: دشمن کیست؟ جنگ جهانی دوم و تصویر کودکی که تنها بازمانده از یک کشتار غیرنظامیان بود. 1968. ویتنام و تصویری که عکاسش زیر آن نوشت: غم بی پایان جنگ جهانی دوم. بریتانیا و حمله به شهروندان عادی که در آن روزها جنگ را در قطارهای خیابانی هم تجربه کردند ویتنام و سرباز 21 ساله ای که بر سر خلبان داد می کشد تا فکری به حال همرزم زخمی اش کند 1964. ویتنام و عکسی که آمریکایی ها به نشانه پیروزی در رسانه های مکتوب منتشر می کردند! منبع: خبرآنلاین از آتلانتیک
16 آبان 1390