h تصویر همسر دوم شهید مصطفی چمران - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تصویر همسر دوم شهید مصطفی چمران,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تصویر همسر دوم شهید مصطفی چمران,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تصویر همسر دوم شهید مصطفی چمران

تصویر همسر دوم شهید مصطفی چمران

تصویر همسر دوم شهید مصطفی چمران

غاده چمران، دومین همسر شهید چمران است که دکتر مصطفی بعد از جدایی از همسر اول، با او ازدواج کرد. کتاب «نیمه پنهان ماه» روایت همسر شهید مصطفی چمران از وی است که از زاویه دید همسر این شهید والا مقام تصویری از ایشان برای مخاطب ارائه نموده است. وی این روزها برای شرکت در مراسم های بزرگداشت همسرش در تهران به سر می برد.

2 تیر 1393