h روزنامه های بریتانیا پس از حذف تیم انگلیس چه نوشتند؟ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

روزنامه های بریتانیا پس از حذف تیم انگلیس چه نوشتند؟,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,روزنامه های بریتانیا پس از حذف تیم انگلیس چه نوشتند؟,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,روزنامه های بریتانیا پس از حذف تیم انگلیس چه نوشتند؟

روزنامه های بریتانیا پس از حذف تیم انگلیس چه نوشتند؟

روزنامه های بریتانیا پس از حذف تیم انگلیس چه نوشتند؟

دیلی میرور نوشت : بیرحمانه بد در دفاع، به طرز ناراحت کننده در خط میانی. با عرض پوزش مربی Roy، این آشغال بود.

مجری بی بی سی که لباس ایتالیایها را پوشیده بود بعد از باخت ایتالیا گفت : کی دیده اید این رمی ها برای ما کاری کرده باشند.

روزنامه The SUN هم با تمسخر نوشت : سرهاتون را بالا نگهدارید تا مسابقات یورو 2016 فقط 721 روز مانده است.

گاردین هم نوشت : تیم ما میخواست مثل اسپانیا بازی کند که موفق هم آخرش شد ، هر دو بیرون افتادند.

31 خرداد 1393