h سرانجام دادگاه فائزه رفسنجانی آذرماه برگزار مي‌شود - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

سرانجام دادگاه فائزه رفسنجانی آذرماه برگزار مي‌شود,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,سرانجام دادگاه فائزه رفسنجانی آذرماه برگزار مي‌شود,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,سرانجام دادگاه فائزه رفسنجانی آذرماه برگزار مي‌شود

سرانجام دادگاه فائزه رفسنجانی آذرماه برگزار مي‌شود

دادگاه فائزه رفسنجاني آذرماه برگزار مي‌شود

وکيل فرزندان هاشمي رفسنجاني با بيان اينکه مهلت استمهال دادگاه فائزه هاشمي رفسنجاني آذرماه به پايان مي‌رسد،گفت: دادگاه فائزه هاشمي در آذرماه برگزار مي‌شود و وي بايد در دادگاه از خود رفع اتهام کند.

سيد محمود علي زاده طباطبايي وکيل فرزندان هاشمي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بيان اينکه اتهام عليه فائزه هاشمي تبليغ عليه نظام است ،گفت: اتهام دادگاه بر فائزه اين است که وي در يکي از مصاحبه‌هاي خود عليه نظام تبليغ کرده ولي خود او منکر چنين اتهامي مي شود.

وي با اشاره به قبول درخواست شعبه 15 دادگاه انقلاب براي وقت استمهال به وکيل فائزه ، افزود: مهلت استمهال فائزه آذرماه به پايان خواهد رسيد.

وکيل فرزندان هاشمي تصريح کرد: دادگاه فائزه هاشمي در آذرماه برگزار مي‌شود و وي بايد در دادگاه از خود رفع اتهام کند.

14 آبان 1390