h واکنش عراقی ها به دستور جهاد آیت الله سیستانی - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

واکنش عراقی ها به دستور جهاد آیت الله سیستانی,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,واکنش عراقی ها به دستور جهاد آیت الله سیستانی,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,واکنش عراقی ها به دستور جهاد آیت الله سیستانی

واکنش عراقی ها به دستور جهاد آیت الله سیستانی

شور و اشتیاق مردم عراق برای حضور داوطلبانه جهت مبارزه با داعش پس از صدور فتوای آیت الله سیستانی که علیه گروه داعش اعلام «جهاد کفایی» کرد.

23 خرداد 1393