h عکس| یک اعدامی در داعش - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکس| یک اعدامی در داعش,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عکس| یک اعدامی در داعش,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عکس| یک اعدامی در داعش

عکس| یک اعدامی در داعش

عکس| یک اعدامی در داعش
گروه داعش یکی از نیروهای سابق خود را که به ارتش سوریه پیوسته بود، در ملاء عام اعدام کرد.
عکس/اعدام خیابانی برای جداشدن از داعش
18 خرداد 1393