h تصاویر| تکفیری های هلاک شده در سامرا - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تصاویر| تکفیری های هلاک شده در سامرا,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تصاویر| تکفیری های هلاک شده در سامرا,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تصاویر| تکفیری های هلاک شده در سامرا

تصاویر| تکفیری های هلاک شده در سامرا

تصاویر| تکفیری های هلاک شده در سامرا
نیروهای امنیتی ارتش عراق با کمک نیروهای مردمی روز گذشته توانستند با به هلاکت رساندن بیش از 100 نفر از تکفیریهای داعش همه مناطق سامراء را از لوث وجود آنها پاکسازی کنند.
عاقبت‌تعرض به مرقدشریف امامین عسکریین(ع) + تصاویر(18+) عاقبت‌تعرض به مرقدشریف امامین عسکریین(ع) + تصاویر(18+) عاقبت‌تعرض به مرقدشریف امامین عسکریین(ع) + تصاویر(18+) عاقبت‌تعرض به مرقدشریف امامین عسکریین(ع) + تصاویر(18+) عاقبت‌تعرض به مرقدشریف امامین عسکریین(ع) + تصاویر(18+) عاقبت‌تعرض به مرقدشریف امامین عسکریین(ع) + تصاویر(18+) عاقبت‌تعرض به مرقدشریف امامین عسکریین(ع) + تصاویر(18+) عاقبت‌تعرض به مرقدشریف امامین عسکریین(ع) + تصاویر(18+) عاقبت‌تعرض به مرقدشریف امامین عسکریین(ع) + تصاویر(18+) عاقبت‌تعرض به مرقدشریف امامین عسکریین(ع) + تصاویر(18+)
17 خرداد 1393