h افراط پهلوی ها در معاشرات با رقاصه‌ها و زنان کاباره‌+سند - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

افراط پهلوی ها در معاشرات با رقاصه‌ها و زنان کاباره‌+سند,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,افراط پهلوی ها در معاشرات با رقاصه‌ها و زنان کاباره‌+سند,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,افراط پهلوی ها در معاشرات با رقاصه‌ها و زنان کاباره‌+سند

افراط پهلوی ها در معاشرات با رقاصه‌ها و زنان کاباره‌+سند

افراط پهلوی ها در معاشرات با رقاصه‌ها و زنان کاباره‌+سند

سند زیر اشاره‌ای است به گوشه‌ای از عیش و عشرت‌های دودمان پهلوی. براساس این سند، شهربانی تهران رقاصه‌ها و زنان کاباره‌ها را برای عیش شاهپورهای دربار پهلوی جمع آوری و ارسال می‌کرده است!!

موضوع : دربار شاهنشاهی حجازی مدير كافه دانسينگ شكوفه‌نو به يكي از دوستان خود اظهار داشته مشاراليه مجبور است غالباً يا چند نفر از رقاصه‌های خارجی را كه به ايران می‌آورد در اختيار تيمسار سپهبد علوی مقدم و سرهنگ ملک‌ اسمعيلی رئيس اداره اماكن شهربانی بگذارد و بعضی اوقات نيز به دستور سرهنگ ملک اسمعيلی بعضي از رقاصه‌ها را به دربار برده و به شاهپورها معرفی می‌نمايد و بيش از همه شاهپور محمودرضا و حميدرضا در اين كارها افراط و با زن‌های كاباره‌ها معاشرت می‌نمايند.

17 خرداد 1393