h تصویر فردی که شهید علی اسکندری را کشت - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تصویر فردی که شهید علی اسکندری را کشت,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تصویر فردی که شهید علی اسکندری را کشت,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تصویر فردی که شهید علی اسکندری را کشت

تصویر فردی که شهید علی اسکندری را کشت

تصویر فردی که شهید علی اسکندری را کشت

شهید علی اسکندری؛ بسیجی مدافع حرم که توسط جنایات کاران تکفیری در سوریه به شهادت رسید . او قبل از رفتن به سوریه با سوز دل و چشمان پر از اشک گفته بود: به والله قسم اگر ببینم باب شهادت در هر گوشه از جهان باز شده است. با آغوش باز به آنجا رفته و تا شاهد شهادت را در آغوش نکشم باز نخواهم گشت.

14 خرداد 1393