h نماز آیات برای طوفان شدید - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

نماز آیات برای طوفان شدید,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,نماز آیات برای طوفان شدید,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,نماز آیات برای طوفان شدید

نماز آیات برای طوفان شدید

طبق فتوای رهبر معظم انقلاب، یکی از مواردی که باعث وجوب نماز آیات می‌شود، رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند اینهاست. در این حالت و در صورتی که بیشتر مردم بترسند بنا بر احتیاط واجب باید نماز آیات خوانده شود.

حال اگر از مواردی که نماز آیات برای آن‌ها واجب است بیشتر از یکی اتفاق بیفتد، انسان باید برای هر یک از آن‌ها یک نماز آیات بخواند، مثلاً اگر خورشید بگیرد و زلزله هم شود، باید دو نماز آیات خواند.
*نحوه خواندن نماز آیات
نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد و دستور آن این است که انسان بعد از نیت، تکبیر بگوید و یک حمد و یک سوره تمام بخواند و به رکوع رود و سر از رکوع بردارد، دوباره یک حمد و یک سوره بخواند، باز به رکوع رود تا پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده کند و برخیزد و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول بجا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد.
در نماز آیات ممکن است انسان بعد از نیت و تکبیر و خواندن حمد، آیه‌های یک سوره را پنج قسمت کند و یک آیه یا بیشتر از آن را بخواند و به رکوع رود و سر بردارد و بدون اینکه حمد بخواند قسمت دوم همان سوره را بخواند و به رکوع رود و همین طور تا پیش از رکوع پنجم سوره را تمام کند.
همچنین اگر در یک رکعت از نماز آیات پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در رکعت دیگر یک حمد بخواند و سوره را پنج قسمت کند، مانعی ندارد.
13 خرداد 1393