h طرح سالم سازی سواحل توسط یگان ویژه - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

طرح سالم سازی سواحل توسط یگان ویژه,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,طرح سالم سازی سواحل توسط یگان ویژه,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,طرح سالم سازی سواحل توسط یگان ویژه

طرح سالم سازی سواحل توسط یگان ویژه

مشرق، سردار حسن کرمی رئیس یگان ویژه، با اشاره به اجرای طرح دریا اظهار داشت: امسال نیز طرح دریا در سواحل شمال کشور اجرا می شود. رویکرد یگان ویژه خارج کردن این طرح از حالت پلیسی است. سعی می‌کنیم امسال طرح دریا همانند طرح تامین امنیت ورزشگاهها اجرا شود تا مردمی که به سواحل می آیند حضور هیچ ماموری را حس نکنند.

وی ادامه داد: 5 تا 6 گردان این یگان هر سال ماموریت دارند طرح دریا را در سواحل شمال کشور اجرا کنند.

رئیس یگان ویژه تصریح کرد: فرهنگ مردم ارتقاء یافته و برای تفریح به سواحل مراجعه می کنند. ما هم نمی خواهیم سواحل را پلیسی کنیم. به همین دلیل نیروهایی که در این طرح مورد بکار گرفته می شوند لباس پلیس بر تن نمی کنند و لباس ویژه ای را همانند لباس ماموران تامین امنیت ورزشگاه ها بر تن خواهند کرد. روند پلیس در طرح دریا ارشادی و اطلاع رسانی است که با همکاری و همراهی مردم همراه می شود.

وی با اعلام اینکه در مناطقی که طرح دریا اجرا شده ناهنجاری ها کاهش یافته است افزود: امکاناتی که استانداریها برای مناطق طرح سالم سازی دریا در نظر می گیرند با توجه به ظرفیت موجود کم است و فردی که می خواهد هنجاری شکنی کند به مناطقی خارج از طرح می رود.

سردار کرمی ادامه داد: در طرح تابستان امسال گشت زنی در مناطقی که تحت پوشش نیست بیشتر می شود و سعی می کنیم طرح سالم سازی دریا را در سایر سواحل شمالی گسترش دهیم.

12 خرداد 1393