h دادگستری شیراز : خبر احضار مدیرفیسبوک دروغ است - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

دادگستری شیراز : خبر احضار مدیرفیسبوک دروغ است,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,دادگستری شیراز : خبر احضار مدیرفیسبوک دروغ است,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,دادگستری شیراز : خبر احضار مدیرفیسبوک دروغ است

دادگستری شیراز : خبر احضار مدیرفیسبوک دروغ است

رسانه های جمعی ترکیه، حکم دادگاهی در ایران در باره احضار «مارگ زوکربرگ» مدیر شبکه اجتماعی فیس بوک را بازتاب دادند.

به گزارش ظهور12 ، تارنماهای خبری و رسانه های نوشتاری ترکیه در مطالب مشابهی نوشتند که قاضی دادگاهی در ایرانی مدیر شبکه فیس بوک را احضار کرد.

به نوشته این رسانه ها، قاضی دادگاهی در استان فارس پس از رسیدگی به شکایات علیه شبکه اجتماعی فیس بوک در حکمی از زوکر برگ و یا وکیل وی خواست برای دفاع در این دادگاه حضور یابند.

به نوشته رسانه های جمعی ترکیه، قاضی دادگاه استان فارس با عنوان نقض حریم خصوصی و در پی شکایت شاکیان علیه فیس بوک، این حکم را صادر کرد.

گفتنی است دادگستری شیراز اعلام کرده که خبر این احضار از اساس دروغ است.

7 خرداد 1393