h تصاویر| اوباما در پایگاه آمریکایی ها در افغانستان - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تصاویر| اوباما در پایگاه آمریکایی ها در افغانستان,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تصاویر| اوباما در پایگاه آمریکایی ها در افغانستان,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تصاویر| اوباما در پایگاه آمریکایی ها در افغانستان

تصاویر| اوباما در پایگاه آمریکایی ها در افغانستان

تصاویر| اوباما در پایگاه آمریکایی ها در افغانستان

باراک اوباما رییس جمهور آمریکا شب گذشته به طور سرزده وارد پایگاه هوایی بگرام در حومه شهر کابل شد. هدف اوباما از این سفر دیدار با سربازان آمریکایی حاضر در افغانستان اعلام شده است. حامد کرزای رییس جمهور افغانستان اعلام کرده است برنامه ای برای دیدار با اوباما در جریان این سفر ندارد.

]

6 خرداد 1393