h حرکت جالب خلبان هواپیمای رئیس جمهور + عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

حرکت جالب خلبان هواپیمای رئیس جمهور + عکس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,حرکت جالب خلبان هواپیمای رئیس جمهور + عکس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,حرکت جالب خلبان هواپیمای رئیس جمهور + عکس

حرکت جالب خلبان هواپیمای رئیس جمهور + عکس

حرکت جالب خلبان هواپیمای رئیس جمهور + عکس

خلبان هواپیمایی که دکتر حسن روحانی رئیس جمهور با آن سفر می کرد با تبلت از او عکس می گیرد.

4 خرداد 1393