h تولید مینی بوس در کشور متوقف شد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تولید مینی بوس در کشور متوقف شد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تولید مینی بوس در کشور متوقف شد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تولید مینی بوس در کشور متوقف شد

تولید مینی بوس در کشور متوقف شد

تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در کشور در فروردین ماه امسال به صفر رسیده است.براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در کشور در فروردین ماه امسال با کاهش صدرصدی از پنج دستگاه در فروردین ماه 92 به صفر رسیده است. در این مدت تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در شرکت بهمن با افت صد درصدی از سه دستگاه در فروردین ماه 92 به صفر کاهش یافته است. همچنین تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در شرکت آکیادویچ نیز با افت صد درصدی از دو دستگاه در فروردین ماه 92 به صفر رسیده است.
منبع: خبرگزاری ایسنا
4 خرداد 1393