h وضعیت ازدواج و طلاق در دوماهه اول سال93 - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

وضعیت ازدواج و طلاق در دوماهه اول سال93,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,وضعیت ازدواج و طلاق در دوماهه اول سال93,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,وضعیت ازدواج و طلاق در دوماهه اول سال93

وضعیت ازدواج و طلاق در دوماهه اول سال93

 مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور گفت: در 2 ماهه نخست سال جاری تعداد 113 هزار و 382 واقعه ازدواج در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور ثبت شده است.

علی اکبر محزون در گفتگو با  خبرنگار اجتماعی« خبرگزاری دانشجو » گفت: از یک فروردین 93 تا 31 اردیبهشت 93 تعداد 113 هزار و 382 واقعه ازدواج در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور ثبت شده است.
مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: در همین محدوده زمانی تعداد 113 هزارو 382 واقعه ولادت در کشور ثبت شده که از این تعداد، 903 هزار و 89 واقعه مربوط به جامعه شهری بوده و 20 هزار و 293 واقعه ولادت هم در جامعه روستایی اتفاق افتاده است.
وی افزود: همچنین در دو ماهه نخست سال جاری تعداد 21 هزار و 700 واقعه طلاق از ابتدای فروردین 93 تا 31 اردیبهشت 93 در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور ثبت شده است.
مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه بیشترین تعداد طلاق را مربوط به جامعه شهری کشور است، خاطرنشان کرد:  تعداد 19 هزار و 745 واقعه طلاق در جامعه شهری و 1955 واقعه در جامعه روستایی کشور بوده که در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور ثبت شد.
4 خرداد 1393