h سخنرانی استاد عباسی در صنعی شریف رهبران جهانی قرن بیستم - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

سخنرانی استاد عباسی در صنعی شریف رهبران جهانی قرن بیستم,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,سخنرانی استاد عباسی در صنعی شریف رهبران جهانی قرن بیستم,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,سخنرانی استاد عباسی در صنعی شریف رهبران جهانی قرن بیستم

سخنرانی استاد عباسی در صنعی شریف رهبران جهانی قرن بیستم

استاد حسن عباسی در تاریخ۱۳۹۳/۳/۵ با حضور در دانشگاه صنعتی شریف به تشریح موضوع «رهبران جهانی قرن بیستم» (بررسی نقش رهبران در ساخت جهان قرن بیستم) خواهد پرداخت.

لازم به ذکر است که این سخنرانی ساعت ۱۴ توسط انجمن اسلامی این دانشگاه برگزار می شود.

31 اردیبهشت 1393