h خواسته جالب شهید باقری از امام رضا (ع) - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

خواسته جالب شهید باقری از امام رضا (ع),ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,خواسته جالب شهید باقری از امام رضا (ع),مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,خواسته جالب شهید باقری از امام رضا (ع)

خواسته جالب شهید باقری از امام رضا (ع)

خواسته جالب شهید باقری از امام رضا (ع)

به گزارش ظهور12 به نقل از (جام نیوز) ؛

در یکی از سفرهایی که شهید باقری به مشهد داشت، از امام رضا(ع) طلب شهادت کرده بود. همان سفری که همراه آقای رضایی رفته بودند و حرم را بخاطر آقای رضایی خلوت کرده بودند.

در آن خلوت حرم، او حرف هایش را زده بود. حتی آقای واعظ طبسی، دعای حفاظت امام رضا (ع) را به او داده بود.

وقتی برگشت پرسیدم: «از آقا چه خواستی؟» جواب داد: «رفتم پیش امام رضا (ع) خواستم و حالا هم منتظر هستم.»

با این حرف لبخندی روی لب هایش نشست و یک حلقه اشک در چشمانش.

مجموعه خاطرات شهید باقری

30 اردیبهشت 1393