h سخنرانی سوم خرداد حسن عباسی درآمدی بر اعلامیه جهانی حق خدا - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

سخنرانی سوم خرداد حسن عباسی درآمدی بر اعلامیه جهانی حق خدا,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,سخنرانی سوم خرداد حسن عباسی درآمدی بر اعلامیه جهانی حق خدا,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,سخنرانی سوم خرداد حسن عباسی درآمدی بر اعلامیه جهانی حق خدا

سخنرانی سوم خرداد حسن عباسی درآمدی بر اعلامیه جهانی حق خدا

سخنرانی سوم خرداد حسن عباسی درآمدی بر اعلامیه جهانی حق خدا

شنبه، سوم خرداد 1393، ساعت 14 حکیم حسن عباسی ریاست اندیشکده یقین بنابر رسم سال‌های دهه 80 بار دیگر در دانشگاه تهران با موضوع «درآمدی بر اعلامیه جهانی حق خدا» سخنرانی خواهد کرد.

حسن عباسی در این سخنرانی به تبیین اعلامیه جهانی حق خدا در پارادایم خداگرایی درتقابل با پارادایم انسان‌گرایی و اعلامیه جهانی حقوق بشر خواهد پرداخت.

حسن عباسی طی سال‌های 83 تا 90 مصادف با سالروز آزادسازی خرمشهر در تالار شهید چمران دانشکده حقوق دانشگاه تهران سخرانی کرده است. این رسم در دو سال گذشته دچار وقفه شده بود. این سخنرانی‌ها در سال‌های 91 و 92 به ترتیب در دانشگاه‌های آزاد واحد علوم و تحقیقات و دانشگاه اصفهان برگزار شد.

30 اردیبهشت 1393