h فرماندار پرحاشیه به صورت مأ‌مور پليس راه سیلی زد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

فرماندار پرحاشیه به صورت مأ‌مور پليس راه سیلی زد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,فرماندار پرحاشیه به صورت مأ‌مور پليس راه سیلی زد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,فرماندار پرحاشیه به صورت مأ‌مور پليس راه سیلی زد

فرماندار پرحاشیه به صورت مأ‌مور پليس راه سیلی زد

به گزارش ظهور12 ، جمهوری اسلامی نوشت:

فرماندار خبرساز يكي از شهرستان‌هاي استان كرمانشاه به مأ‌مور پليس راه وظيفه شناس سيلي زد! آقاي فرماندار كه ظاهراً در ماه‌هاي گذشته در يك كشمكش عجيب و غريب با مسئول يكي از ادارات خبرساز شده بود، اين بار با مأمور پليس راه وظيفه‌شناس درگير شده است.

وي كه ظاهراً در يكي از محورهاي مواصلاتي استان كرمانشاه با سرعت غيرمجاز درحال حركت بوده با اخطار پليس مواجه شده و مجبور به توقف مي‌شود. پس از گفتگو با سرگرد راهنمايي و رانندگي، راننده خودرو (فرماندار) به طمع رهائي از اعمال قانون توسط پليس، خود را معرفي كرده اما با مقاومت مأمور راهنمايي و رانندگي مواجه مي‌شود.

 اصرار پليس وظيفه شناس به اعمال قانون باعث مي‌شود آقاي فرماندار با سيلي به گوش مأمور راهنمايي و رانندگي بنوازد. انتظار مي‌رود مسئولين ارشد استان افرادي را به عنوان نمايندگان دولت در شهرهاي استان بگمارند كه تمكين در مقابل قانون را در اولويت كارهاي خود قرار ده

29 اردیبهشت 1393