h کاری که بر تمام مردان متاهل واجب است! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

کاری که بر تمام مردان متاهل واجب است!,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,کاری که بر تمام مردان متاهل واجب است!,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,کاری که بر تمام مردان متاهل واجب است!

کاری که بر تمام مردان متاهل واجب است!

به گزارش ظهور12 ،در این باره رسول خدا حضرت محمد (ص) می فرمایند: خداوند سبحان هر گناهی را در قیامت می بخشد، مگر سه گناه را: اول کسی که مهر همسرش را غصب نماید و قصد پرداخت آن را نداشته باشد، دوم کسی که مزد کارگری را نپردازد و سوم کسی که انسان آزاده ای را به عنوان برده بفروشد و همچنین امام صادق (ع) درباره ی مردی که با زنی ازدواج نموده و از اول قصد نداشته تا مهریه وی را ادا نماید می فرمایند: این فرد در زمره ی افراد زناکار محسوب می گردد و در جای دیگر بیان می دارند: هر کس برای زنِ خود مهری را معین نماید ولی قصد پرداخت آن را نداشته باشد، چنین شخصی به منزله ی دزد خواهد بود.

البته باید توجه داشت تفاوتی میان ازدواج دائم و موقت نمی باشد و به هر حال مهر بر عهده ی مرد است و باید آن را ادا نماید و در میان زن هم نباید در گرفتن مهریه خود بر همسرش سخت گیری نماید و چنانچه زندگانی آنان در مضیقه است، صداقت خانوادگی اقتضا می کند تا از این امر چشم پوشی نماید چرا که این امر بر محبت و صفای خانواده می افزاید و ثوابی عظیم بهره می برد، چنانچه پیامبر (ص) فرموده اند: هر زنی که قبل از عروسی مهرش را به شوهر ببخشد، خداوند متعال در برابر هر دینار، ثواب آزاد کردن یک بنده به آن زن عطا خواهد کرد. عرض شد: یا رسول الله؛ بخشش مهریه بعد از عروسی چگونه است؟ پیامبر (ص) فرمودند: همانا بدانید که این کار، وسیله ی مودت و الفت را فراهم می آورد.

منابع: 1- شیخ حرعاملی. وسائل الشیعه، ج15: 21، 22، 26، 36. 2- امینی. جوان و همسرگزینی: 207- 209.

27 اردیبهشت 1393