h عکس| نماز جماعت به امامت شهید چمران - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکس| نماز جماعت به امامت شهید چمران,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عکس| نماز جماعت به امامت شهید چمران,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عکس| نماز جماعت به امامت شهید چمران

عکس| نماز جماعت به امامت شهید چمران

عکس| نماز جماعت به امامت شهید چمران

دو عکس دیدنی از اقامه نماز جماعت به امامت شهید چمران

26 اردیبهشت 1393