h صادرات ایران به چین بیشتر از واردات از چین است - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

صادرات ایران به چین بیشتر از واردات از چین است,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,صادرات ایران به چین بیشتر از واردات از چین است,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,صادرات ایران به چین بیشتر از واردات از چین است

صادرات ایران به چین بیشتر از واردات از چین است

در فروردین ماه سال جاری ارزش تجارت غیرنفتی ایران و چین بالغ بر یک میلیارد و 139 میلیون دلار شد. از این میزان تجارت 694.3 میلیون دلار مربوط به صادرات ایران به چین و 444.6 میلیون دلار نیز مربوط به واردات ایران از چین بوده است.
چین در نخستین ماه امسال بزرگترین بازار صادراتی ایران بود و در همین حال رتبه دوم بزرگترین صادرکنندگان کالا را به ایران بعد از امارات به خود اختصاص داد.
در فروردین 1393 صادرات ایران به چین از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 0.81 و 39.97 درصد افزایش یافت در حالی که واردات ایران از چین نیز به ترتیب از نظر وزنی 98.82 و از نظر ارزشی 53.87 درصد رشد نشان داد.
سهم چین در ارزش صادرات غیرنفتی ایران در فروردین امسال به 33.95 درصد و سهم این کشور از واردات ایران نیز در همین ماه به 17.69 درصد رسید.
تراز بازرگانی غیرنفتی ایران و چین نیز در ماه گذشته 249.6 میلیون دلار به نفع ایران بود.
26 اردیبهشت 1393