h میزان تورم مواد غذایی در سوریه - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

میزان تورم مواد غذایی در سوریه,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,میزان تورم مواد غذایی در سوریه,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,میزان تورم مواد غذایی در سوریه

میزان تورم مواد غذایی در سوریه

افزایش شدید قیمت مواد غذایی در سوریه به سبب بحران این کشور، تورم 173 درصدی را برای آن رقم زده است.
به گزارش ظهور12 به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، نرخ تورم در سوریه به سبب افزایش قیمت مواد غذایی مختلف به میزان 107 درصد و حبوبات به میزان 115 درصد افزایش یافته است. بر اساس گزارش مرکز آمار، افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت چنین تورمی را برای سوریه رقم زده است. نرخ تورم در سوریه به سبب افزایش قیمت مواد غذایی مختلف به میزان 107 درصد و حبوبات به میزان 115 درصد افزایش یافته است. بر اساس گزارش های رسمی سوریه، میزان تورم در دو سال گذشته به 90 درصد رسیده است.
26 اردیبهشت 1393