h علم ثابت کرد : باورهای مذهبی عامل سلامت و طول عمر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

علم ثابت کرد : باورهای مذهبی عامل سلامت و طول عمر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,علم ثابت کرد : باورهای مذهبی عامل سلامت و طول عمر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,علم ثابت کرد : باورهای مذهبی عامل سلامت و طول عمر

علم ثابت کرد : باورهای مذهبی عامل سلامت و طول عمر

پژوهش های جدید نشان می دهد میان سلامت و باورهای مذهبی افراد ارتباط وجود دارد.

به گزارش ظهور12 ، در دهه گذشته دانشمندان بسیاری اعلام کردند شواهدی مبنی بر وجود ارتباط بین اعتقادات مذهبی و سلامت یافته اند اکنون نیز مقالاتی با عناوین معنویت دارویی مطمئن و اثر درمانی دعا منتشر می شود که می تواند یافته های قبلی را درباره تاثیر معنویت بر سلامت افراد و طول عمر آنان ثابت کند.

بیش از70 دانشکده پزشکی در امریکا، آموزش هایی در زمینه چگونگی به کارگیری باورهای مذهبی ایران در درمان آنان ارائه می کنند؛ پزشکان بتدریج فاصله میان مذهب و پزشکی را کاهش می دهند، نتایج به دست آمده از مطالعه ای که در سال های اخیر درباره 232 بیمار قلبی که تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته بودند، نشان داد افرادی که باورهای مذهبی داشتند، بعد از عمل جراحی بیشتر از دیگران عمر کردند، همچنین میزان مرگ و میر میان افرادی که بندرت در مراسم مذهبی شرکت کرده و هیچ آرامشی از این مراسم احساس نکرده اند،14 برابر بیشتر از سایر افراد بوده است.

17 اردیبهشت 1393