h سخنان هاشمی درباره زنان در سال 65 و 93 ! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

سخنان هاشمی درباره زنان در سال 65 و 93 !,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,سخنان هاشمی درباره زنان در سال 65 و 93 !,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,سخنان هاشمی درباره زنان در سال 65 و 93 !

سخنان هاشمی درباره زنان در سال 65 و 93 !

سخنان هاشمی درباره زنان در سال 65 و 93 !

از هاشمی ۶۵ تا هاشمی ۹۳ . . .

نگاه چرخشی به زن 'غیر ایده‌آل اسلامی' در ۲۷ سال گذشته زیر سایه #اعتدال . . .

رهبری هم راضی نیستند!!!! که در سال فرهنگ ما دنبال این باشیم که کسانی که خوب می‌خوانند را از میدان به در کنیم و یا خانم‌هایی که قیافه زیبایی دارند را نگذاریم ظاهر شوند. . . .

از خاطرات امام ره تا وکیل و وصی شدن برای رهبری . . .

17 اردیبهشت 1393