h کرونا از عربستان به آمریکا رسید - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

کرونا از عربستان به آمریکا رسید,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,کرونا از عربستان به آمریکا رسید,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,کرونا از عربستان به آمریکا رسید

کرونا از عربستان به آمریکا رسید

به گزارش ظهور12 به نقل از همشهری، کروناویروس، عامل بیماری سندرم تنفسی خاورمیانه (مرس) برای اولین بار در آمریکا نیز مشاهده شد.

عامل انتقال این ویروس به آمریکا فردی در بخش بهداست و درمان است که از عربستان سعودی وارد این کشور شده است.

کروناویروس که در سال 2012 در عربستان ظاهر شد و تاکنون در این کشور 100 قربانی گرفته به کشورهای همسایه نیز سرایت کرده است.

ظاهرا پرستاران و پزشکان معالج بیماران هم در درازمدت از آلودگی به این ویروس مصون نیستند.

14 اردیبهشت 1393