h چند میلیون خانوار ایرانی داریم؟ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

چند میلیون خانوار ایرانی داریم؟,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,چند میلیون خانوار ایرانی داریم؟,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,چند میلیون خانوار ایرانی داریم؟

چند میلیون خانوار ایرانی داریم؟

آخرین آمار و برآوردهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که با افزایش جمعیت کشور به بیش از ۷۷.۸ میلیون نفر در سال ۹۳ تعداد خانوارها نیز از ۲۱ میلیون و ۱۸۶ هزار نفر در سال ۹۰ به بیش از ۲۳ میلیون تاکنون رسیده و در پایان سال به حدود ۲۳ میلیون و ۸۱۲ هزار خانوار افزایش می‌یابد.

در عین حال کارشناسان مرکز آمار برآورد می کنند که در انتهای سال ۹۵ بیش از ۲۵ میلیون و ۷۶۰ هزار خانوار در ایران سکونت داشته باشند.

این در حالی است که طبق نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۰ تعداد خانوارهای ایرانی از ۱۷ میلیون و ۵۰۲ هزار نفر در سال ۸۵ به ۲۱ میلیون و ۱۸۶ هزار در سال ۹۰ افزایش یافته بود؛ بر این اساس تعداد خانوارهای کشور در فاصله ۱۰ ساله ۸۵ تا ۹۰ بیش از هشت میلیون افزایش خواهد یافت.

اما در حال حاضر استان تهران با بیش از ۴.۱ میلیون خانوار بالاترین آمار را در بین ۳۱ استان کشور به خود اختصاص داده است و خراسان رضوی با ۱.۹ میلیون و اصفهان با ۱.۶ میلیون نیز در رده های بعدی قرار گرفته‌اند.

همچنین کمترین تعداد خانوارهای کشور در استان‌های ایلام با ۱۵۳ هزار، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۷۸ هزار و خراسان جنوبی با ۲۰۰ هزار خانوار سه استان اول از نظر کمترین تعداد خانوار در بین تمامی استان ها هستند.

بنابراین گزارش در بین ۲۳.۸ میلیون خانوار کشور حدود ۱۷ میلیون و۶۰۰ خانوار در شهرها و حدود شش میلیون نیز در آمار خانوارهای روستایی و غیرساکن قرار می گیرند. منبع: خبرگزاری مهر

13 اردیبهشت 1393