h مبتلايان به ديابت ، آسپرين مصرف کنند - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

مبتلايان به ديابت ، آسپرين مصرف کنند,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,مبتلايان به ديابت ، آسپرين مصرف کنند,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,مبتلايان به ديابت ، آسپرين مصرف کنند

مبتلايان به ديابت ، آسپرين مصرف کنند

مصرف آسپرین در صورت وجود حداقل یک عامل خطرساز قلبی و عروقی در اکثر بالغان مبتلا به دیابت ضروری است

به گزارش ظهور12 ، دکتر فریدون عزیزی فوق تخصص غدد با همکاری برخی محققان در طرحی مصرف آسپرین در بالغان مبتلا به دیابت شهر تهران را بررسی کرده در این تحقیق 623 نفر فرد بالای 20 سال که مبتلا به دیابت شناخته شدند و سابقه قند خون بالا یا مصرف داروی دیابت داشتند مورد بررسی قرار گرفتند این پژوهش می افزاید نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای از ساکنان منطقه 13 شهر تهران صورت گرفت و تمامی پرسشنامه حاوی اطلاعات فردی ، سابقه دیابت ، بیماری قلبی و عروقی ، سکته مغزی فرد و خانواده وی ، مصرف سیگار و داروها در یک ماه گذشته انجام شد و نیز پرسشنامه استاندارد رز تکمیل و میزان فشار خون و پارامترهای آنتروپومتریک نیز به روش استاندارد اندازه گیری و ثبت شد همچنین ، اندازه گیری های بیوشیمیایی با اخذ نمونه خون ناشتا از مراجعان صورت گرفت و بیماری های قلبی عروقی طبق تعریف شامل ایسکمیک قلبی و سکته مغزی و نیز آنژین صدری ، لنگش متناوب و عوامل خطرساز قلبی ، عروقی همانند مصرف سیگار، پرفشاری خون ، چاقی ، اختلالات لیپیدی سرم ، سابقه خانوادگی سکته قلبی یا مغزی و مصرف آسپرین به صورت منظم در یک ماه گذشته بررسی شد.نتایج این پژوهش نشان داد از تعداد9926 فرد بالای 20 سال شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران ،623 نفر شامل 242 مرد) 39 درصد(و381 نفر زن) 61 درصد(دچار دیابت شناخته شده بودند؛ از کل افراد مبتلا به دیابت 20 درصد دچار بیماری قلبی و عروقی و80 درصد باقیمانده یک یا بیش از یک عامل خطرساز قلبی و عروقی داشته اند.همچنین از افراد دیابتی مبتلا به بیماری قلبی عروقی 26 درصد عامل خطرساز قلبی عروقی و 17 درصد مصرف منظم آسپرین داشتند. این پژوهش در خاتمه با توجه به شیوع کم مصرف منظم آسپرین در این بیماران ، اقدامات لازم بهداشتی درمانی درخصوص تجویز و مصرف این دارو را ضروری می داند.

12 اردیبهشت 1393