h زیاد داروهای گياهی مصرف نکنید - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

زیاد داروهای گياهی مصرف نکنید,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,زیاد داروهای گياهی مصرف نکنید,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,زیاد داروهای گياهی مصرف نکنید

زیاد داروهای گياهی مصرف نکنید

سازمان بهداشت جهانی یک استراتژی یا رهنمود جهانی در خصوص طب و داروهای سنتی و گیاهی ارائه کرده است.

به گزارش ظهور12 ، این اقدام در واکنش به مصرف روزافزون این گونه داروها صورت گرفته و سازمان بهداشت جهانی امیدوار است سندی که از این رهنمود تهیه کرده است به دولتها کمک کند تا بتوانند قوانین و مقررات لازم را برای مصرف این داروها وضع کنند تحقیقات سازمان بهداشت جهانی نشان داده است که در بعضی از کشورها بیشتر داروهایی که مردم مصرف می کنند، از نوع سنتی است در اتیوپی این رقم به 90 درصد می رسد در سالهای اخیر، مردم در کشورهای غربی نیز به داروهای سنتی گیاهی هومیوپاتی و مانند آنها رو آورده اند.

به عنوان مثال سه چهارم مردم فرانسه دست کم یک بار در عمرشان از داروهای سنتی استفاده می کنند. مقامات سازمان بهداشت جهانی می گویند که این داروهای غیرمتعارف از جانب دو گروه زیان می بینند: یکی مشتاقان و هوادارانی که حاضر به هیچ گونه انتقادی از آنها نیستند و دیگری مخالفان و منتقدان ناآگاه به عقیده این سازمان داروهای غیر متعارف و سنتی نقش مثبتی در طب امروزی دارند ولی باید درباره آنها تحقیقات کافی صورت گیرد و برایشان مقرراتی تهیه شود.

بعضی از کشورها مانند چین و ویتنام درمان های سنتی را در نظام بهداشت و درمان عمومی خود ادغام کرده اند و سازمان بهداشت جهانی اکنون می خواهد به کشورهای دیگر کمک کند تا خط مشی هایی ارائه کنند که مردم این کشورها بتوانند از منافع این گونه داروها بهره گیرند و در عین حال از خطرات احتمالی آن مصون باشند هر چند که دنیای غرب داروهای غیر متعارف را طبیعی و ملایم می پندارد ولی تعدادی از این مواد به اندازه داروهایی که کارخانه های داروسازی غربی می سازند قوی است و می تواند همان اثرات طبی نامطلوب را در بر داشته باشد بسیاری از پزشکان مایلند که داروهای سنتی نیز پیش از عرضه شدن به بازار برای فروش مانند داروهای متعارف در آزمایشگاه ها به طور دقیق آزمایش شوند.

10 اردیبهشت 1393