h تصویری جالب از رهبر انقلاب در بازدید به مناسبت روز صنعت - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تصویری جالب از رهبر انقلاب در بازدید به مناسبت روز صنعت,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تصویری جالب از رهبر انقلاب در بازدید به مناسبت روز صنعت,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تصویری جالب از رهبر انقلاب در بازدید به مناسبت روز صنعت

تصویری جالب از رهبر انقلاب در بازدید به مناسبت روز صنعت

تصویری جالب از رهبر انقلاب در بازدید به مناسبت روز صنعت

10 اردیبهشت 1393