h همسر ظریف و روحانی در یک عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

همسر ظریف و روحانی در یک عکس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,همسر ظریف و روحانی در یک عکس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,همسر ظریف و روحانی در یک عکس

همسر ظریف و روحانی در یک عکس

در این تصویر از راست به چپ، نفر اول همسر دکتر روحانی، نفر دوم همسر مهندس جهانگیری و نفر سوم همسر دکتر محمدجواد ظریف نشسته اند.
8 اردیبهشت 1393