h عکس|کوچه شهید حسن روحانی - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکس|کوچه شهید حسن روحانی,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عکس|کوچه شهید حسن روحانی,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عکس|کوچه شهید حسن روحانی

عکس|کوچه شهید حسن روحانی

عکس مربوط به یکی از کوچه ها در شهر تهران است که روز گذشته گرفته شده است.
عکس/ کوچه شهید حسن روحانی
8 اردیبهشت 1393