h با افزایش قیمت بنزین و گاز چقدر سرمایه به دولت خواهد رسید ؟ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

با افزایش قیمت بنزین و گاز چقدر سرمایه به دولت خواهد رسید ؟,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,با افزایش قیمت بنزین و گاز چقدر سرمایه به دولت خواهد رسید ؟,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,با افزایش قیمت بنزین و گاز چقدر سرمایه به دولت خواهد رسید ؟

با افزایش قیمت بنزین و گاز چقدر سرمایه به دولت خواهد رسید ؟

از امروز نرخ بنزین یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای با 300 تومان افزایش به ترتیب با نرخ 700 تومان و 1000 تومان عرضه خواهد شد. بر این اساس در صورتی که متوسط مصرف بنزین در سال 1393، همانند سال گذشته حدود 67 میلیون لیتر در روز ( 24.5 میلیارد لیتر در سال) باشد، دولت از افزایش 300 تومانی قیمت هر لیتر بنزین حدود هفت هزار و 350 میلیارد تومان درآمد جدید کسب می‌کند.

به گزارش ظهور12 به نقل از تسنیم ، نرخ گازوییل سهمیه‌ای در بخش حمل و نقل هم با 100 تومان افزایش از 150 تومان به ازای هر لیتر به 250 تومان و قیمت گازوییل آزاد نیز با 150 تومان افزیش از 350 تومان برای هر لیتر به 500 تومان رسید که با توجه به این که 97 درصد گازوییل مصرفی با نرخ سهمیه‌ای عرضه می‌شود اگر در سال جاری متوسط مصرف روزانه این فرآورده حدود 100 میلیون لیتر باشد درآمد دولت از فروش نرخ این سوخت نیز سه هزار و 650 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

با این حساب، در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، دولت از محل افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، حدود 11 هزار میلیارد تومان درآمد جدید کسب خواهد کرد که بخش قابل توجهی از کسری یارانه نقدی را پوشش خواهد داد.

5 اردیبهشت 1393