h اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سوریه از امروز - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سوریه از امروز,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سوریه از امروز,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سوریه از امروز

اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سوریه از امروز

روزنامه الوطن سوریه، پارلمان سوریه امروز یک نشست فوق العاده خواهد داشت و انتظار می‌رود که «جهاد اللحام» رئیس پارلمان زمان انتخابات ریاست جمهوری و همچنین زمان اعلام نامزدی کاندیداها را مشخص کند.

در این صورت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از فردا سه شنبه به مدت 10 روز وقت دارند تا نامزدی خود را در اعلام کنند.

بر اساس ماده 85 از قانون اساسی سوریه کسانی که تمایل دارند در انتخابات ریاست جمهوری این کشور ثبت نام کنند باید درخواستی به دادگاه عالی قانون اساسی ارائه دهد و درخواست خود را در این دادگاه به ثبت برساند و همزمان هم یک درخواست کتبی به پرلمان ارائه دهد تا به تایید 35 نمانده برسد.

«احمد الکزبری» عضو پارلمان سوریه تاکید کرد رئیس پارلمان امروز زمان اجرای انتخابات ریاست جمهوری و اعلام نامزدی را مشخص خواهد کرد و تصریح کرد که راه برای همه باز است تا نامزدی خود را اعلام کنند و دادگاه قانون اساسی همه درخواست تمام کسانی که واجد شرایط باشند را خواهد پذیرفت.

همچنین عمر اوسی عضو پارلمان سوریه به الوطن گفت که تا به الان اسامی و تعداد نامزدها شناخته شده نیست و تاکید کرد که انتخابات ریاست جمهوری در صورت اینکه تنها یک نامزد داشته باشد صحیح نخواهد بود.

از طرف دیگر شریف شهاده نماینده پارلمان سوریه گفت که احتمالا تعداد نامزدهای ریاست جمهوری به 3 نفر برسد.

1 اردیبهشت 1393