h رئیس جمهور اسرائیل: کوروش صهیونیستی بود - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

رئیس جمهور اسرائیل: کوروش صهیونیستی بود,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,رئیس جمهور اسرائیل: کوروش صهیونیستی بود,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,رئیس جمهور اسرائیل: کوروش صهیونیستی بود

رئیس جمهور اسرائیل: کوروش صهیونیستی بود

رئیس جمهور اسرائیل: کوروش صهیونیستی بود

بر این اساس شیمعون پـِرِس (شیمون پرز) (Shimon Peres) نهمین رییس رژیم اسراییل، طی یک مصاحبه زنده با یک رسانه ی عرب زبان با عنوان پانت، در پاسخ به سوال کاربر فیس بوکی این رسانه که خود را ایرانی معرفی نموده بود، مدعی شد که: کوروش کبیر یک "صهیونیست" بود و ما بطور تاریخی پیوسته با ایران دارای روابط خوبی بوده ایم.

وقتی کورش کبیر صهیونیست می شود

شیمعون پـِرِس حدودا 100 ساله در پاسخ به سوال این به ظاهر ایرانی که از وی پرسیده بود اگر پس از موافقتنامه صلح با فلسطینیان، ایران اسراییل را به رسمیت بشناسد، نظر او چه خواهد بود، گفت: من نمی توانم درک کنم که چرا ایران باید به تهدید های خود علیه اسراییل ادامه دهد. ایران به صورت یک کانون وحشت و ترور در آمده، و به تهیه و تولید سلاح های کشتار جمعی، اشتغال پیدا کرده است. ما هرگز نه آنها را تهدید کرده و نه با یکدیگر دارای مرز مشترک و دیگر مسائل و بحران ها بوده ایم. چرا برای یک رهبر ایران ضرورت و جبر شده است که روزی از خواب بیدار شده و بگوید که ما قصد داریم اسراییل را نابود سازیم؟ آیا اسرائیل نسبت به ایران مرتکب چه عملی شده است؟ کوروش کبیر یک "صهیونیست" بود و ما بطور تاریخی پیوسته با ایران دارای روابط خوبی بوده ایم.

وقتی کورش کبیر صهیونیست می شود

فارغ از بررسی ابعاد چرایی این اظهارات پـِرِس، باید بر این نکته دقت شود که این انگ تاریخی به کوروش کبیر در حالی صورت می پذیرد که عموم ایران پرستان و مدعیان ایران باستان، در سکوتی معنی دار به سر برده و هنوز هیچ واکنشی صورت نپذیرفته است.

29 فروردین 1393