h در سال گذشته چند میلیون به خارج مسافرت کردند؟ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

در سال گذشته چند میلیون به خارج مسافرت کردند؟,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,در سال گذشته چند میلیون به خارج مسافرت کردند؟,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,در سال گذشته چند میلیون به خارج مسافرت کردند؟

در سال گذشته چند میلیون به خارج مسافرت کردند؟

راساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران در سال گذشته از کل ترددهای ثبت شده در گمرک‌های کشور 15 میلیون و 201 هزار و 574 مورد مربوط به ورود به کشور و 14 میلیون و 836 هزار و 105 مورد مربوط به خروج از کشور بوده است. میزان ترددهای ورودی به کشور در سال گذشته 9.35 درصد و میزان تردد خروجی‌ نیز 8.89 درصد افزایش یافت.

از مجموع ترددهای به ثبت رسیده در گمرک‌ها 50.61 درصد مربوط به ورود به کشور و 49.39 درصد مربوط به خروج از کشور بوده است.

در بین گمرک‌های داخلی، فرودگاه قشم با شش میلیون و 752 هزار و 402 تردد و سهم 22.48 درصدی از کل ترددها رتبه اول و گمرک‌های فرودگاه امام خمینی (ره) و فرودگاه کیش به ترتیب با چهار میلیون و 989 هزار و 831 و سه میلیون و 248 هزار و 432 تردد و سهم 16.61 و 10.81 درصد از کل ترددها رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

به عبارت دیگر بیش از نیمی از ترددهای ورودی به کشور و خروجی از کشور در سال 1392 مربوط به تنها سه گمرک فرودگاهی قشم،‌ امام خمینی (ره) و کیش بوده است.

طبق آمار گمرک کشور در سال گذشته تعداد مسافران ورودی به کشور اعم از ایران و خارجی 365 هزار و 469 نفر بیش از تعداد مسافران خارجی بوده است. منبع: خبرگزاری ایرنا

28 فروردین 1393