h ودیعه گذاشتن شناسنامه و کارت ملی ممنوع است - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

ودیعه گذاشتن شناسنامه و کارت ملی ممنوع است,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,ودیعه گذاشتن شناسنامه و کارت ملی ممنوع است,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,ودیعه گذاشتن شناسنامه و کارت ملی ممنوع است

ودیعه گذاشتن شناسنامه و کارت ملی ممنوع است

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان ثبت احوال کشور گفت: ودیعه گذاشتن شناسنامه و کارت شناسایی ملی در هر مکانی هم برای صاحب شناسنامه و هم برای گیرنده شناسنامه جرم محسوب می‌شود. به گزارش ایسنا، مهدی تدین با بیان اینکه سازمان ثبت احوال کشور سازمان حاکمیتی و زیرساختی است که یکی از مهمترین ماموریت‌هایش صدور اسناد هویتی برای تمامی ایرانیان در اقصی نقاط دنیا است، افزود: مردم نیز موظف به حفظ این اسناد هویتی می‌باشند. وی اظهار کرد: برای حفظ این سند حاکمیتی مهم، مردم بایستی از ودیعه گذاشتن اسناد هویتی و تابعیتی خود نظیر شناسنامه و کارت شناسایی ملی نزد دیگران اکیدا خودداری و کسبه و افراد نیز از گرو گرفتن شناسنامه و کارت شناسایی ملی افراد به عنوان ودیعه جدا خودداری کنند. ‌مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل تصریح کرد: اسناد هویتی وسیله شناسایی افراد است که به وسیله آن می‌توانند هویت و تابعیت خود را ثابت و از حق خود دفاع کند. تدین با اشاره به اینکه هویت و تابعیت افراد با اسناد هویتی آنان محرز می‌شود، تاکید کرد: به همین دلیل مردم بایستی نسبت به نگهداری و حفظ و حراست از اسناد هویتی خود نهایت دقت را داشته باشند تا هویت آنان توسط افراد سودجو مورد سرقت و سوء استفاده قرار نگیرد. وی افزود: همچنین دست‌کاری در شناسنامه نیز جرم تلقی می‌شود و با توجه به اینکه افراد با این مدرک می‌توانند در هر شهر یا ارگانی هویت خود را معرفی و یا از حق خود دفاع کنند، بنابراین لازم است در حفظ و نگهداری آن دقت کنند.

27 فروردین 1393