h در تهران متوسط قیمت زمین متری چند؟ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

در تهران متوسط قیمت زمین متری چند؟,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,در تهران متوسط قیمت زمین متری چند؟,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,در تهران متوسط قیمت زمین متری چند؟

در تهران متوسط قیمت زمین متری چند؟

بنابر اعلام مرکز آمار ایران متوسط قیمت فروش هر متر زمین و یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در پاییز سال ۹۲ در شهر تهران پنج میلیون و ۳۶ هزار تومان بوده که نسبت به فصل قبل ۴.۶ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۷.۷ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که تعداد معاملات فروش این زمین‌ها از طریق بنگاه‌های ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۱۱.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۶.۶ درصد کاهش یافته‌اند. اما در میان مناطق ۲۲‌گانه مناطق تهران بیشترین قیمت فروش هر مترزمین در حدود هشت میلیون و ۵۸۰ هزار تومان در منطقه سه و کمترین آن در حدود یک میلیون و ۴۸۷ هزار تومان در منطقه ۲۰ تهران بوده است. در عین حال تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زمین بین حداقل یک میلیون تومان در منطقه ۲۰ و حداکثر ۱۹ میلیون تومان در منطقه یک بوده است. بنابراین گزارش از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان‌های کلنگی در مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران در منطقه ۲۰ با ۹.۱ درصد دارای بیشترین سهم و منطقه ۹ و ۲۱ با ۱.۳ درصد دارای کمترین سهم هستند.

26 فروردین 1393