h رکورد شکستن گردو با سر+تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

رکورد شکستن گردو با سر+تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,رکورد شکستن گردو با سر+تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,رکورد شکستن گردو با سر+تصاویر

رکورد شکستن گردو با سر+تصاویر

رکورد شکستن گردو با سر+تصاویر

در جشنواره جوانان در پنجاب – پاکستان محمد رشید قادر به شکستن 155 گردو در مدت 1 دقیقه با سرخود شد.

این رکورد جدید جهانی است؛ رکورد قبلی در ایالات متحده آمریکا توسط «آشریتافورمن» با 1.44 دقیقه شکسته شده بود.

22 فروردین 1393