h راه آهن در نزدیکی اتاق خواب+عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

راه آهن در نزدیکی اتاق خواب+عکس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,راه آهن در نزدیکی اتاق خواب+عکس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,راه آهن در نزدیکی اتاق خواب+عکس

راه آهن در نزدیکی اتاق خواب+عکس

راه آهن در نزدیکی اتاق خواب+عکس در مورد عبور ریل راه آهن تایلند از بازار تره و بار چیزهایی شنیده بودیم، ولی به نظر می رسد که ریل راه آهن دیگری هم در شهر هانوئی ویتنام وجود دارد که نه از بازار تره و بار، بلکه از کوچه ای تنگ می گذرد. وقتی قطار از این کوچه عبور می کند، فقط چند اینچ از دیوارهای ساختمان های اطراف و افراد ساکن در آن محل فاصله دارد.
22 فروردین 1393